dispneja zaduha gubitak daha kratak dah COVID-19
ADIVA Plus sadržaj

Osjećaj nedostatka zraka (otežano disanje): zašto nam se događa?