D-manoza, urinarne infekcije
Riječ farmaceuta

Protiv urinarnih infekcija: Novi dokazi o učinkovitosti D-manoze