bjesnoća je bolest kojoj su podložne sve toplokrvne životinje i čovjek
Kućni ljubimci

Od bjesnoće nema straha ako ugrize životinja shvatimo ozbiljno