Antimikrobna rezistencija i otpornost mikroorganizama
Lijekovi i terapije

Rezistencija mikroorganizama na antibiotike – jedna od najvećih prijetnji ljudskom zdravlju