Antimikrobna rezistencija i otpornost mikroorganizama
Lijekovi i terapije

Antimikrobna rezistencija – jedna od najvećih prijetnji ljudskom zdravlju