mr. sc.

Nataša Šunić Vargec

logoped
Preventivno edukacijsko-rehabilitacijski centar za očuvanje i promicanje zdravlja Neola

Mr. sc. Nataša Šunić Vargec je 1995. godine upisala Fakultet za defektologiju, sadašnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu. Tijekom studija, 1996. godine primila je Dekanovu nagradu za rad “Citogeničke i fenotipske značajke Downovog sindroma u skopu procjene rizika, zdrastvenog stanja i multidisciplinarnog praćenja oboljelih”. Nakon završenog studija, smjer logopedija, upisala je poslijediplomski studij te magistrirala krajem 2002. godine. Već 22 godine radi s djecom koja joj dolaze radi dislalije, disleksije, disgrafije, diskalkulije, specifičnih teškoća u učenju, razvojnih pervazivnih poremećaja (autistični spektar, Asperger, Rett sindrom), govora kod MR, Down sindroma, CP, nefluentnosti u govoru, poremećaja ritma i tempa govora (mucanje i brzopletost), kašnjenja u jeziku i govoru (ekspresivni i receptivni segment), kognitivnog jezičnog kašnjenja, apraksije/dispraksije, teškoća u auditivnom i vizualnom procesuiranju, disfonije, bilingvizma te afazija kod CVI i tumora na mozgu (kod odraslih). Kroz sve te godine u struci uvidjela je kako je s vremenom društvo postalo senzibilnije i perceptivnije prema djeci s mješovitim teškoćama, što znači da se roditelji prije odlučuju na odlazak logopedu i to na prvu “sumnju” na moguću teškoću u govorno-jezičnoj komunikaciji kod djeteta (rana intervencija). Tijekom rada, uvidjela je veliki nedostatak materijala pa je i sama autor i koautor vježbenica za djecu s teškoćama artikulacije, jezičnim teškoćama, vježbenica za pripremu za školu te implementacija logopedskih segmenata u emocionalni razvoj djeteta. S engleskog jezika je prevela priručnik za rad s disleksijom i disgrafijom i priručnik za roditelje djece s dispraksijom.

“Učite sa i od svog djeteta. :)”

Članci autora:

image
Logopedija

Vi ili vaše dijete mucate? Saznajte sve o psihoterapijskom pristupu u terapiji mucanja

image
Logopedija

THNX što čitate tekst, ali PLS poradite i na govoru! LOL :)

image
Logopedija

Zašto moje dijete ponekad prestane govoriti?

image
Logopedija

Utječu li i kako ekrani na razvoj vještina čitanja i pisanja?

OSTALI AUTORI

prim. dr. med.

Alemka Jaklin Kekez

Pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
dr. sc. med.

Ana Penezić

otorinolaringolog
dr. med.

Anja Mandarić

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
dr. med.

Božidar Perić

interna medicina, endokrinologija i dijabetologija
dr. med.

Iva Palčić

spec.pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije
izv. prof. dr. sc.

Iva Savić

sveučilišna nastavnica (Pravo), nutricionizam
dr. med.

Jadranka Belan Žuklić

specijalist ginekologije i porodništva
fizioterapeutkinja

Jadranka Brozd

fizioterapeutkinja
dr. med.

Marija Martinović

doktor medicine
dr. med.

Martina Radetić

otorinolaringolog
mag. pharm.

Melita Petrović

farmaceut/ljekarnik
prim. dr. med. spec.

Milan Milošević

ortoped i traumatolog
izv. prof. dr. sc.

Milivoj Jovančević

pedijatar
dr. med. spec.

Sanja Petek Modrić

dermatologija i kozmetologija
prim. dr. sc.

Siniša Stevanović

specijalist otorinolaringolog
dr. med.

Tanja Pekez

specijalistica obiteljske medicine
prof. prim. dr. sc.

Tomislav Baudoin

otorinolaringolog i kirurg glave i vrata, rinolog
dr. sc.

Vesna Bosanac

prehrana sportaša, mršavljenje, nutricionist
spec. neuropsihijatrije

Vida Demarin

neuropsihijatar
dipl. novinar

Željka Kunštek

novinarstvo i odnosi s javnošću