mr. sc.

Nataša Šunić Vargec

logoped
Preventivno edukacijsko-rehabilitacijski centar za očuvanje i promicanje zdravlja Neola

Mr. sc. Nataša Šunić Vargec je 1995. godine upisala Fakultet za defektologiju, sadašnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu. Tijekom studija, 1996. godine primila je Dekanovu nagradu za rad “Citogeničke i fenotipske značajke Downovog sindroma u skopu procjene rizika, zdrastvenog stanja i multidisciplinarnog praćenja oboljelih”. Nakon završenog studija, smjer logopedija, upisala je poslijediplomski studij te magistrirala krajem 2002. godine. Već 22 godine radi s djecom koja joj dolaze radi dislalije, disleksije, disgrafije, diskalkulije, specifičnih teškoća u učenju, razvojnih pervazivnih poremećaja (autistični spektar, Asperger, Rett sindrom), govora kod MR, Down sindroma, CP, nefluentnosti u govoru, poremećaja ritma i tempa govora (mucanje i brzopletost), kašnjenja u jeziku i govoru (ekspresivni i receptivni segment), kognitivnog jezičnog kašnjenja, apraksije/dispraksije, teškoća u auditivnom i vizualnom procesuiranju, disfonije, bilingvizma te afazija kod CVI i tumora na mozgu (kod odraslih). Kroz sve te godine u struci uvidjela je kako je s vremenom društvo postalo senzibilnije i perceptivnije prema djeci s mješovitim teškoćama, što znači da se roditelji prije odlučuju na odlazak logopedu i to na prvu “sumnju” na moguću teškoću u govorno-jezičnoj komunikaciji kod djeteta (rana intervencija). Tijekom rada, uvidjela je veliki nedostatak materijala pa je i sama autor i koautor vježbenica za djecu s teškoćama artikulacije, jezičnim teškoćama, vježbenica za pripremu za školu te implementacija logopedskih segmenata u emocionalni razvoj djeteta. S engleskog jezika je prevela priručnik za rad s disleksijom i disgrafijom i priručnik za roditelje djece s dispraksijom.

“Učite sa i od svog djeteta. :)”

Članci autora:

image
Logopedija

Što mucanje govori o djetetu i kada je vrijeme za posjet logopedu?

image
Logopedija

Znate li što je dispraksija? Školarcima s dispraksijom može se pomoći

image
Logopedija

Nestrpljivo očekujete djetetove prve riječi? Govor se vježba razgovorom

image
Logopedija

Kako prepoznati poremećaj socijalne komunikacije kod djeteta

OSTALI AUTORI

prim. dr. med.

Alemka Jaklin Kekez

Pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
dr. sc. med.

Ana Penezić

otorinolaringolog
dr. med.

Božidar Perić

interna medicina, endokrinologija i dijabetologija
dr. med.

Iva Palčić

spec.pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije
izv. prof. dr. sc.

Iva Savić

sveučilišna nastavnica (Pravo), nutricionizam
dr. med.

Jadranka Belan Žuklić

specijalist ginekologije i porodništva
fizioterapeutkinja

Jadranka Brozd

fizioterapeutkinja
dr. med.

Marija Martinović

doktor medicine
dr. med.

Martina Radetić

otorinolaringolog
mag. pharm.

Melita Petrović

farmaceut/ljekarnik
prim. dr. med. spec.

Milan Milošević

ortoped i traumatolog
izv. prof. dr. sc.

Milivoj Jovančević

pedijatar
dr. med. spec.

Sanja Petek Modrić

dermatologija i kozmetologija
prim. dr. sc.

Siniša Stevanović

specijalist otorinolaringolog
dr. med.

Tanja Pekez

specijalistica obiteljske medicine
prof. prim. dr. sc.

Tomislav Baudoin

otorinolaringolog i kirurg glave i vrata, rinolog
dr. sc.

Vesna Bosanac

prehrana sportaša, mršavljenje, nutricionist
spec. neuropsihijatrije

Vida Demarin

neuropsihijatar
dipl. novinar

Željka Kunštek

novinarstvo i odnosi s javnošću