Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ proslavila 90. obljetnicu

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ (Škola) proslavila je 90. obljetnicu stručno znanstvenim skupom „Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti – susret profesije i politike“
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ proslavila 90. obljetnicu
  • Sviđa mi se
Skup je organiziran kako bi se znanstveno i stručno utemeljenim dijalogom vodećih hrvatskih znanstvenika i stručnjaka potaknulo kreiranje budućih rješenja za poboljšanje hrvatskog zdravstvenog sustava.
U povodu proslave 90. rođendana Škole prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, v.d. ravnatelja Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ izjavila je: „Nekadašnji ciljevi sanitacije i borbe protiv zaraznih bolesti, malarije i tuberkuloze danas su zamijenjeni novim izazovima kao što su kardiovaskularne bolesti, razni oblici ovisnosti i mentalno zdravlje. Danas je zadaća Škole prenijeti nove spoznaje novim kanalima i suvremenim tehnologijama, stvarajući javnozdravstvenu politiku utemeljenu na znanosti i znanstvenim dokazima. Glavni cilj našeg budućeg djelovanja je promovirati senzibilitet i intenzivnije uključivanje studenata i mladih zdravstvenih profesionalaca u javnozdravstvenu djelatnost kako bi se osiguralo buduće bolje funkcioniranje zdravstvenog sustava u cjelini.“

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ osnovana je 4. rujna 1926. godine u Zagrebu kao zajednička ustanova Higijenskog zavoda i Škole narodnog zdravlja u Zagrebu, a 1927. Higijenski zavod se seli u „bijelu“, a Škola narodnog zdravlja u „žutu“ zgradu na Zelenom brijegu iznad Zvijezde i tako je nastala danas poznata Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Od svog osnutka pa sve do 1947. godine Škola je prolazila kroz različite faze, a 1947. godine uredbom Vlade Hrvatske ulazi u sastav Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tako je nastalo partnerstvo primjer uspješnog povezivanja kliničkih i bazičnih medicinskih znanosti s javnim zdravstvom.

U svojoj tradiciji Škola promiče i razvija vizionarske ideje i stručna nastojanja profesora Štampara. Od početka svog djelovanja do danas Škola je profesionalni, narodni, nacionalni i globalni projekt. Škola je danas dio europske i svjetske mreže javnozdravstvenih obrazovnih i istraživačkih ustanova, aktivno surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i u njenom sastavu su Suradni centar SZO za praćenje epidemije HIV-a te Suradni centar SZO za medicinu rada.

    ANKETA

Uzimate li dodatke prehrani za jačanje imuniteta?