Kakva nam je bila zdravstvena 2016.

Početkom svake nove kalendarske godine rezimiramo prethodnu, događaje koji su je obilježili, nova postignuća te s novom nadom i iščekivanjem novih rezultata počinjemo novu godinu. U 2016. godini nije bilo otkrića posve novih važnih lijekova, nego samo poboljšanja postojećih formula poznatih skupina lijekova

Gripu treba ozbiljno shvatiti

Gripa je zarazna bolest koju uzrokuje virus gripe. Virusi su mikroorganizmi koji za svoj razvoj trebaju stanicu domaćina, što znači da ulaze u naše stanice i u njima se razmnožavaju. Pripada grupi ortomiksovirusa i postoji u tri osnovna oblika: A,B,C, a svaki od njih ima i svoju podgrupu, koja je dobila naziv prema komponentama kojima se virus hvata za stanicu: H i N.

Psihoaktivne gljive možda postanu odobreni lijek

Psihoaktivne gljive sadrže aktivne supstancije psilocin i psilocibin te se nazivaju i psilocibinske gljive. Pripadaju rodu Psilocyba, iako manji sadržaj tih aktivnih supstancija sadrže i neke gljive iz drugih rodova (Copelandia, Gymnopilus, Panaeolus ili Stropharia).

Medicinski kanabis na recept

U Hrvatskoj je odnedavno dostupan lijek koji sadrži medicinski kanabis, odnosno djelatne supstancije indijske konoplje - kanabinoide. Za potrebe izrade lijekova kanabinoidi mogu biti prirodni, odnosno izolirani iz same biljke ili sintetski.

Bezglutenska hrana - pomodarstvo ili potreba?

Gluten je odnedavno u velikom žarištu pozornosti - sve je više osoba koje se odlučuju na prehranu bez glutena i sve je više namirnica na kojima se nalazi deklaracija da su bez glutena. 

Studenti farmacije ruše stigmu

Ovom kampanjom studenti su pokazali koliko su mnogo već naučili te da su postali osjetljivi prema onima koji će jednoga dana trebati njihovu stručnu pomoć. Svojom kampanjom zaista su pridonijeli ovogodišnjem danu Dostojanstva u mentalnom zdravlju.

    ANKETA

Koji bolovi vas najčešće muče?