Trump ponovno potaknuo raspravu o cjepivu

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump izaziva brojne kontroverzije uzrokujući rasprave svojih istomišljenika i oponenata. Jedni ga oduševljeno podržavaju, a drugi su pak zgroženi njegovim razmišljanjima i postupcima. Činjenica jest da će promjene koje nastaju u SAD-u utjecati i na promjene u cijelom svijetu. SAD se voli dičiti svojim znanjem, inovativnošću, voli isticati svoju dominaciju i bogatstvo, no takva slika vrijedi za manji broj američkog stanovništva.

Morski psi mogu pomoći u rješavanju mnogih bolesti

Pomisao na morskog psa kod većine ljudi izaziva strah i paniku, no to su životinje koje zaslužuju divljenje i poštovanje te čiji je opstanak ugrožen. Zbog dokumentiranih napada na ljude, ali još više zbog filmske fikcije, neopravdano su stavljeni na popis jednih od najstrašnijih predatora.

Kakva nam je bila zdravstvena 2016.

Početkom svake nove kalendarske godine rezimiramo prethodnu, događaje koji su je obilježili, nova postignuća te s novom nadom i iščekivanjem novih rezultata počinjemo novu godinu. U 2016. godini nije bilo otkrića posve novih važnih lijekova, nego samo poboljšanja postojećih formula poznatih skupina lijekova

Gripu treba ozbiljno shvatiti

Gripa je zarazna bolest koju uzrokuje virus gripe. Virusi su mikroorganizmi koji za svoj razvoj trebaju stanicu domaćina, što znači da ulaze u naše stanice i u njima se razmnožavaju. Pripada grupi ortomiksovirusa i postoji u tri osnovna oblika: A,B,C, a svaki od njih ima i svoju podgrupu, koja je dobila naziv prema komponentama kojima se virus hvata za stanicu: H i N.

Psihoaktivne gljive možda postanu odobreni lijek

Psihoaktivne gljive sadrže aktivne supstancije psilocin i psilocibin te se nazivaju i psilocibinske gljive. Pripadaju rodu Psilocyba, iako manji sadržaj tih aktivnih supstancija sadrže i neke gljive iz drugih rodova (Copelandia, Gymnopilus, Panaeolus ili Stropharia).

Medicinski kanabis na recept

U Hrvatskoj je odnedavno dostupan lijek koji sadrži medicinski kanabis, odnosno djelatne supstancije indijske konoplje - kanabinoide. Za potrebe izrade lijekova kanabinoidi mogu biti prirodni, odnosno izolirani iz same biljke ili sintetski.

    ANKETA

Koji bolovi vas najčešće muče?