Moje dijete ima tik

Tik poremećaji su znatno češći kod dječaka nego kod djevojčica i uobičajena je obiteljska anamneza o tikovima
Moje dijete ima tik
  • Sviđa mi se
Ponekad roditelji kada uoče tik kod svog djeteta, ne znaju što učiniti. Stoga vam donosimo neke upute da bismo vas bolje upoznali s tim poremećajem kako biste lakše mogli pristupiti problemu kod svog djeteta
Tik poremećaji su sindromi kod kojih je glavna manifestacija neki oblik tika.
Tik je nevoljan, brz, ponavljajući, neritmički motorni pokret ili glasovna produkcija naglog nastanka koja ne služi jasnom cilju. Tikovi teže da budu uporni, ali mogu biti zaustavljeni tijekom različitih vremenskih razdoblja te se mogu i neko vrijeme suprimirati. Suprimiranje tikova dovodi do napetosti koja popušta s izvršenjem te nestaju u snu. Mnogim roditeljima i nastavnicima dječji tikovi smetaju te djeci naređuju da "prestanu", ne shvaćajući da ti pokreti ili glasovi nisu voljni. Prigovaranje ili čak kažnjavanje djece zbog tikova zapravo pogoršava i produljuje poremećaj.

Postoje različiti uzroci nastajanja tikova

Idiopatski (nije poznat uzrok):
- akutni prolazni tikovi
- trajni jednostavni ili multipli tikovi djetinjstva
- kronični jednostavni ili multipli tikovi koji perzistiraju tijekom duljeg razdoblja
- Gilles de la Touretteov sindrom (neurološki poremećaj popraćen tikovima i grimasama lica)

Sekundarni (popratna pojava uz neku drugu bolest):
- postencefalitički (upala moždane ovojnice)
-Sydenhamova korea (oblik koreje koje karakteriziraju nepredvidivi i kratkotrajni pokreti promjenjivog intenziteta)

- traume glave
- trovanje CO2
- CVI- Cerebrovaskularni inzult ili moždani udar
- mentalna retardacija
- lijekovi
- razne kromosomske aberacije (okarakteriziran raznim kromosomskim “lomovima“)

Vrste tikova

Važno je znati razlike između pojedinih vrsta tikova. I motorni i glasovni tikovi mogu biti jednostavni ili složeni, iako granice nisu strogo određene. Jednostavni motorni tikovi uključuju žmirkanje, trzanje vratom, slijeganje ramenima i grimase lica, isturanje jezika, istezanje vrata, dok jednostavni glasovni tikovi uključuju kašljucanje, lajanje, šištanje, kihanje. Složeni motorni tikovi uključuju udaranje samog sebe, skakanje, cupkanje, pucketanje prstima, pljuckanje, a složeni glasovni tikovi uključuju ponavljanje određenih riječi (eholalija) i ponekad upotrebu socijalno neprihvatljivih (često pogrdnih) riječi (koprolalija), kao i ponavljanje vlastitih glasova ili riječi (palilalija), zviždanje, štucanje.

Tik poremećaji su znatno češći kod dječaka nego kod djevojčica i uobičajena je obiteljska anamneza o tikovima.
Osnovne karakteristike koje razlikuju tikove od drugih motornih poremećaja su iznenadna, brza, prolazna i ograničena priroda pokreta, zajedno s nepostojanjem dokaza o neurološkoj podlozi poremećaja, njihovo ponavljanje, nestajanje tijekom spavanja i lakoća kojom se mogu voljno reproducirati ili suzbiti. Nedostatak ritmičnosti razlikuje tikove od stereotipičnih pokreta koje viđamo kod nekih slučajeva autizma ili mentalne retardacije. Manirirane motorne aktivnosti koje se zapažaju kod istih poremećaja sastoje se od složenijih i raznovrsnijih pokreta nego što su tikovi.

Opsesivno-kompulzivne aktivnosti (Golubović,1998.) ponekad su nalik na složene tikove, ali se razlikuju po tome što njihov oblik ovisi od same svrhe (kao što je dodirivanje nekog predmeta ili okretanje određeni broj puta), nego kod zahvaćenosti mišićnih grupa.

Tikovi se često javljaju kao izolirana pojava i rijetkost je da su udruženi s nekim emocionalnim poremećajima.

Kod djece je najčešći prolazni tik poremećaj koji se javlja od druge godine, a najčešći je na uzrastu od 4 ili 5 godina i ne traje duže od 12 mjeseci. Tikovi se obično javljaju u obliku žmirkanja, grimasiranja ili trzanja glavom. U nekim se slučajevima tikovi pojavljuju samo jednom dok se u drugim pojavljuju tijekom više mjeseci.

Oni mogu početi u djetinjstvu ili adolescenciji. Postoji prisustvo rekurentnih, nevoljkih, ponavljajućih, besciljnih motornih pokreta, ali je moguća voljna supresija ovih tikova. Različitost varijacija u intenzitetu simptoma tijekom tjedana ili mjeseci. Trajanje je najmanje jedan mjesec, ali ne dulje od jedne godine.

Autorica članka:
mr.sc.Nataša Šunić, prof. logoped
LOGOPED
Terapija glasa i govora
Belostenčeva 3, 10 000 Zagreb
Tel: 01/4666-222, mob:091/3219-777


    ANKETA

Uzimate li dodatke prehrani za jačanje imuniteta?